Măsurare pH

Activitatea de măsurare pH este foarte importantă și ne indică valori ale unui parametru important al apei. pH-ul este un parametru fizico-chimic important, măsurarea pH-ului se face în aproape fiecare aplicație de monitorizare a calităților apei.

Pentru ca o apă să fie potabilă aceasta trebuie să aibă conform legii un pH situat în intervalul 6,5 și 9. În tratarea apelor uzate, pH-ul este reglementat ca parte a permisiunii de descărcare și multe procese de tratare sunt dependente de pH. În activitatea de monitorizare a mediului, valorile ridicate sau scăzute după măsurare pH pot indica o poluare.

pH-ul este foarte important și în industria alimentară, deoarece joacă un rol în definirea gustului (acid = proaspăt, neutru = slab, alcalin = necomestibil) și conservarea alimentelor. În biotehnologie, monitorizarea activității de măsurare pH se face îndeaproape în timpul producției de soluții de imunotestare. Acestea sunt doar câteva din multele aplicații în care măsurarea pH-ului este o măsură de valoare.

pH-ul ne indică dacă o soluție este acidă sau alcalină-bazică. O soluție apoasă reacționează ca un acid sau ca o bază în funcție de conținutul său de ioni de hidrogen (H +). De fapt, termenul "pH" provine din latină și este un acronim pentru "potentia hydrogenii" - puterea hidrogenului.

Acizii sunt substanțe care eliberează ioni de hidrogen, protoni. Dacă o soluție în urma de măsurare pH conține mai mulți ioni de H decât apa neutră cu pH 7, aceasta este considerată acidă.

Bazele sunt substanțe care acceptă ioni H. Când bazele sunt dizolvate în apă, ele se leagă la unii dintre ionii H formați din disocierea apei. Prin măsurare pH s-a evidențiat că soluțiile alcaline conțin mai puțini ioni H decât apa neutră.

Soluțiile apoase sunt considerate acide dacă conțin mai mult de 10-7moli per litru ioni H+ și alcaline dacă conțin mai puțin de 10-7moli per litru de ioni H+ la 25 ° C.

Masurarea pH-ului reprezintă măsurarea activității ionului de hidrogen.

Pentru a reprezenta valorile de măsurare pH și implicit activitatea ionilor de H este utilizată scara pH-ului. Pe scara de pH, valorile pH sub 7 reprezintă soluții acide (activitate ioni de hidrogen este mai mare decât activitatea ionilor de hidroxid), în timp ce valorile peste 7 reprezintă soluții alcaline. La pH = 7, activitate ioni H+ și ioni OH- este egală.

Top