Măsurare ORP

Activitatea de măsurare ORP determină potențialul de oxidare sau reducere a unei probe de apă. Aceasta măsurare a ORP-ului indică o posibilă contaminare, în special pentru apele uzate industriale.

Valoarea de măsurare ORP poate fi valoroasă dacă utilizatorul știe că o componentă a eșantionului este responsabilă pentru valoarea observată. De exemplu, excesul de clor din apa reziduală va avea ca rezultat o valoare ORP pozitivă mare în timp ce prezența hidrogenului va avea ca rezultat o valoare ORP negativă mare.

ORP-ul se determină prin măsurarea potențialului unui electrod inerțial chimic (din platină) care este scufundat în soluție. Potențialul electrodului de detecție este citit în raport cu electrodul de referință al sondei pH, iar valoarea este prezentată în milivolți (mV). Activitatea de măsurare ORP este în general semnificativă în apă care conține o concentrație relativ ridicată a unei specii redox active, de exemplu, sărurile multor metale (Fe2 +, Fe3 +) și agenți puternici de oxidare (clor) și de reducere a ionilor de sulfit. Valorile de măsurare ORP sunt utilizate pentru a urmări poluarea metalică în apele subterane sau de suprafață sau pentru a determina conținutul de clor al efluentului de apă reziduală.

ORP-ul este o măsură nespecifică, adică potențialul măsurat reflectă o combinație a efectelor tuturor speciilor dizolvate în mediu.

În cazul apei alcaline ionizate activitatea de măsurare ORP ne indică rezultate cu valori negative determinate de concentrația ridicată de hidrogen activ.

Top