Demineralizare apă comercială

Procesul de demineralizare comercială sau deionizare este utilizat în contextul purificării apei în scopuri tehnologice. Acesta este un proces rapid și reversibil în care ionii de impuritate sunt înlocuiți de ioni eliberați de o rășină de schimb ionic. Ionii ce se vrea a fi eliminați prin sistemul de demineralizare comercială sunt preluați de rășină, care trebuie regenerată periodic pentru a o readuce la forma inițială ionică.

Un ion este un atom sau un grup de atomi cu o sarcină electrică. Ionii încărcați pozitiv se numesc cationi și sunt de obicei metale, în timp ce ionii încărcați negativ se numesc anioni și de obicei sunt nemetale.

Pentru multe aplicații de laborator și activități comerciale există un necesar de apă de înaltă puritate lipsită de contaminanți ionici. Acest tip de apă de această calitate poate fi produsă prin demineralizare sau deionizare. Cele mai frecvente două tipuri de demineralizare-deionizare a apei sunt : demineralizare cu două paturi și demineralizare cu pat mixt.

Demineralizatorul cu două paturi este format din două vase - unul care conține o rășină schimbătoare de cationi sub formă de hidrogen (H +) și celălalt care conține o rășină anionică în forma hidroxil (OH-).

În demineralizatoarele cu pat mixt rășinile schimbătoare de cationi și de schimb de anioni sunt amestecate și conținute într-un recipient unic. Amestecul complet de schimbători de cationi și schimbători de anioni într-o singură coloană face ca un demineralizator cu pat mixt să fie echivalent cu o serie lungă de stații cu două paturi. Drept urmare, calitatea apei obținute de la un demineralizator cu pat mixt este în mod considerabil mai mare decât cea produsă de o stație cu două paturi.

Facilitățile de producție utilizează sisteme de demineralizare a apei pentru eficiența lor semnificativă în generarea de apă ultra pură prin eliminarea impurităților nedorite. Tratarea cu apă deionizată poate fi de asemenea benefică în:

-răcirea și ungerea împreună cu alte aplicații ale anumitor mașini.

-fabricarea produselor farmaceutice, produse cosmetice și alimente procesate.

-spălătorii auto pentru clătirea finală.

-testare de laborator.

De ce este importantă demineralizarea-deionizarea apei?

Sistemele de apă demineralizată comerciale determină chimia procesului la care se adaugă. Demineralizatoarele comerciale de apă sunt solicitate datorită capacității lor excepționale de a furniza apă decontaminată atunci când este nevoie. Aceasta este o caracteristică necesară, deoarece nivelul de puritate din apa purificată se degradează rapid.

Toată gama de demineralizare comercială este certificată și agreeată de organisme internaționale pentru utilizare în aplicații de tratare și potabilizare a apei.

Top